MAK 2014-2020 meede 4.1. Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetusega soetatud põllumajandustehnika, teisaldatav varjualune loomadele ja jootmisplats.

Toetusega tehtud investeeringute eesmärk on masinapargi uuendamine kvaliteetse heina ja silo tootmiseks ning loomade paremate transportimise ja pidamistingimuste loomine. Sellega suureneb poollooduslike koosluste hooldamise jätkusuutlikkus ja efektiivsus.