Koiva jõgi (läti keelen Gauja) om jõgi Läti- ja Võromaal. Jõõ pikkus om 452 km, tuust 26 km om Eesti ja Läti piiris. Kond/konnu tähendäs jõeäärne heinamaa Talnaliinahn keelen.

Koivakonnu OÜ

Kunna, Tsirgumäe
68012, Valgamaa

Telefon: +372 55546804
E-mail: info@koivakonnu.ee

Koivakonnu herefordifarm asub Vana-Võromaal, Karula rahvuspargi külje all. Farm asutati 2000. aastal ja haldab üle 1000 ha maad nii Eestis kui Lätis, olles sellega üks vanim ja suurim lihaveisekasvatusele spetsialiseerunud ettevõte Eestis. Herefordi tõugu lihaveiseid on farmis 500 pea ringis.

Oma lihaveiseid karjatame Mustjõe ja Koiva jõe äärsetel kaitsealustel poollooduslikel kooslustel viisil, mis avab maastikuvaateid ning loob elupaiku jõeäärsete avamaastike ohustatud taime- ja loomaliikidele.

Kodulehe loomiseks ega traktorite ostmiseks me PRIA-lt raha pole saanud. Küll aga saame me PRIA käest iga aasta pärandkoosluste ja oma sarvikute heinamaade hooldamise eest raha. Ja lisaks toetas PRIA ka ühte meie Tartu Ülikooliga koostöös läbi viidud innovatsiooni arendamise projekti. Aitäh.