ALLAN SAVORY

Ultimately, the only wealth that can sustain any community, economy or nation is derived from the photosynthetic process – green plants growing on regenerating soil.

David Attenborough

It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living.

David Suzuki

I can’t imagine anything more important than air, water, soil, energy and biodiversity. These are the things that keep us alive.

Koivakonnu herefordifarm

Koivakonnu herefordifarm asub Vana-Võromaal, Karula rahvuspargi külje all. Farm asutati 2000. aastal ja haldab üle 1000 ha maad nii Eestis kui Lätis, olles sellega üks vanim ja suurim lihaveisekasvatusele spetsialiseerunud ettevõte Eestis. Herefordi tõugu lihaveiseid on farmis 500 pea ringis.

Oma lihaveiseid karjatame Mustjõe ja Koiva jõe äärsetel kaitsealustel poollooduslikel kooslustel viisil, mis avab maastikuvaateid ning loob elupaiku jõeäärsete avamaastike ohustatud taime- ja loomaliikidele.

Kodulehe loomiseks ega traktorite ostmiseks me PRIA-lt raha pole saanud. Küll aga saame me PRIA käest iga aasta pärandkoosluste ja oma sarvikute heinamaade hooldamise eest raha. Ja lisaks toetas PRIA ka ühte meie Tartu Ülikooliga koostöös läbi viidud innovatsiooni arendamise projekti. Aitäh.

www.FarmForFuture.com